Vườn hoa thành phố Đà Lạt

    Vườn hoa thành phố Đà Lạt

    Vườn hoa thành phố Đà Lạt,  một trong những địa điểm tham quan du lịch nỗi tiếng thành phố ngàn hoa. Nơi đây được xem như là một bảo tàng hoa tại Đà Lạt. Vào mỗi dịp Fastival hoa Đà Lạt, vườn hoa thành phố lại trở thành một tâm điểm du lịch. Giới thiệu […]

    Xem chi tiết